Boek uw vakantie

Disclaimer

Camping Oos Heem heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de website inconsistenties en/of onvolkomenheden bevat. Camping Oos Heem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van deze inconsistenties en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De website kan links bevatten naar informatie die door derden wordt aangeboden of verstrekt. De inhoud van deze informatie is door Camping Oos Heem niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Camping Oos Heem wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd de online aangeboden informatie te bekijken en de online aangeboden functies te gebruiken. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Camping Oos Heem is overdracht, vermenigvuldiging of publicatie van enige inhoud of functie in welke vorm dan ook verboden.

Informatie verzonden naar Camping Oos Heem via e-mail op het internet is niet beveiligd, tenzij anders vermeld in het privacybeleid. De inhoud van een bericht dient niet als vertrouwelijk te worden beschouwd en u verstuurt het op eigen risico.

Op deze website, dit privacybeleid en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.